23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/2


A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2016. szeptember 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AZ kontra Minister Finansów

(C-499/16. sz. ügy)

(2017/C 022/03)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Naczelny Sąd Administracyjny

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél: AZ

Ellenérdekű fél: Minister Finansów

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Sérti-e a héasemlegesség elvét és a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 98. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében vett termékekkel való eltérő bánásmód tilalmát a finom pékárukra és süteményekre vonatkozó adómérték tekintetében a forgalmi adóról szóló, 2004. március 11-i törvény (Ustawa o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011., 177. szám, 1054. alszám módosításokkal) 3. mellékletének 32. pontjával összefüggésben értelmezett 41. cikkének (2) bekezdésében kizárólag „a minimális eltarthatóság idejének”, illetve „a felhasználhatóság idejének” kritériuma alapján tett megkülönböztetés?


(1)  HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítés: HL 2007. L 335., 60. o., HL 2015. L 323., 31. o.