31.10.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 402/20


A Törvényszék (negyedik tanács) T-674/15. sz., Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) kontra Európai Bizottság ügyben 2016. július 20-án hozott végzése ellen a Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) által 2016. augusztus 18-án benyújtott fellebbezés

(C-464/16. P. sz. ügy)

(2016/C 402/22)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) (képviselő: D. Lazar, Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

1.

a Törvényszék T-674/15. sz. ügyben 2016. július 20-án hozott végzését teljes egészében helyezze hatályon kívül;

2.

semmisítse meg a Bizottság 2015. október 9-i (Ares(2015)4207700) és 2015. október 14-i (Ares(2015)3532556) határozatát, amelyek a fellebbezővel szemben megtagadják a dokumentumokhoz való hozzáférést;

3.

kötelezze a Bizottságot, hogy a fellebbező részére tegye hozzáférhetővé a magyar kormánynak a 6874/14/JUST (CHAP(2015)00353 és CHAP(2015)00555) EU Pilot eljáráshoz kapcsolódó valamennyi dokumentumát, függetlenül attól, hogy azokat már benyújtották, vagy csak a jövőben fogják benyújtani;

4.

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Törvényszék fent megjelölt határozata elleni fellebbezés lényegében a következőkön alapul:

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a Bíróság alapokmánya értelmében vett fél – függetlenül a jogállásától – saját maga nem járhat el a Bíróság előtt, hanem harmadik személlyel kell képviseltetnie magát (1).

Ezenkívül az olyan ügyvédek, akik valamely jogi személy szervezetén belül vezető feladatokat látnak el, az uniós bíróság előtt nem képviselhetik e jogi személy érdekeit (2).

A fellebbező szerint a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata sérti az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikkének (3) bekezdését.

A Bíróság ítélkezési gyakorlatából nem derül ki, hogy a Bíróság milyen legitim célt követett az alapokmány értelmezése során. Ezenkívül nem világos, hogy a Bíróság milyen értelmezés alapján jutott arra a következtetésre, hogy a képviselőnek független harmadik személynek kell lennie. Az alapokmány mindenesetre nem tartalmazza e kifejezést.

A fellebbező szerint a Bíróság alapokmányát akként kell értelmezni, hogy bármely fél, illetve bármely jogi személy szabadon választhatja meg a képviselőit.


(1)  1996. december 5-i Lopes kontra Bíróság végzés, C-174/96 P, EU:C:1996:473, 11. pont; 2007. november 21-i Correia de Matos kontra Parlament végzés, C-502/06 P, nem tették közzé; EU:C:2007:696, 11. pont; 2010. szeptember 29-i EREF kontra Bizottság végzés, C-74/10 P és C-75/10 P, nem tették közzé, EU:C:2010:557, 54. pont.

(2)  1999. december 8-i Euro-Lex kontra OHIM végzés [EU-Lex], T-79/99, EU:T:1999:312, 29. pont; 2005. január 13-i Suivida kontra Bizottság végzés, T-184/04, EU:T:2005:7, 10. pont; 2012. november 30-i Activa Preferentes kontra Tanács végzés, T-437/12, nem tették közzé, EU:T:2012:638, 7. pont.