5.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 326/10


A Tribunal da Relação do Porto (Portugália) által 2016. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – António Fernando Maio Marques da Rosa kontra Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA

(C-306/16. sz. ügy)

(2016/C 326/19)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal da Relação do Porto

Az alapeljárás felei

Fellebbező fél: António Fernando Maio Marques da Rosa

Ellenérdekű fél: Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az 1993. november 23-i 93/104/EK tanácsi irányelv (1) 5. cikke és a 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 5. cikke, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 31. cikke alapján a váltott műszakos munkarendben, rotációs rendszer alapján kiadott pihenőidők mellett dolgozó munkavállalók esetében, akiket a hét minden napján, de nem napi 24 órában nyitva tartó létesítményben alkalmaznak, a munkavállalót megillető kötelező pihenőnapot a munkavállaló részére 7 napos időszakonként, azaz 6 egymást követő munkanapot követően legkésőbb a hetedik napon ki kell adni?

2)

Az említett irányelvekkel és rendelkezésekkel összhangban áll-e az az értelmezés, amely szerint e munkavállalókkal kapcsolatban a munkáltató szabadon választhatja meg azokat a napokat, amikor a munkavállaló számára minden egyes héten biztosítja azt a pihenőidőt, amely a munkavállalót megilleti, oly módon, hogy a munkavállaló arra kötelezhető, hogy túlmunka keletkezésének elismerése nélkül akár 10 egymást követő napon keresztül dolgozzon (például az egyik héten szerdától – amelyet megelőzően számára hétfőn és kedden pihenőidőt biztosítottak – a következő héten péntekig, amelyet szombaton és vasárnap pihenőidő követ)?

3)

Az említett irányelvekkel és rendelkezésekkel összhangban áll-e az az értelmezés, amely szerint a 24 órás megszakítás nélküli pihenőidő kiadható egy adott, 7 naptári napból álló időszak bármely naptári napján, illetve hogy a következő, 24 órás megszakítás nélküli pihenőidő (amelyhez hozzáadódik a 11 órás napi pihenőidő) szintén kiadható az előbbiekben említett időszakot követő, 7 naptári napból álló időszak bármely naptári napján?

4)

Az említett irányelvekkel és rendelkezésekkel összhangban áll-e – a 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének a) pontját is figyelembe véve – az az értelmezés, amely szerint a munkavállalót, ahelyett, hogy számára 7 naponként egy 24 órás megszakítás nélküli pihenőidőt biztosítanának (amelyhez hozzáadódik a 11 órás napi pihenőidő), két 24 órás megszakítás nélküli pihenőidő – függetlenül attól, hogy egybefüggő-e vagy sem – illeti meg egy adott, 14 naptári napból álló referencia-időszak bármely 4 naptári napján?


(1)  A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 1993. november 23-i 93/104/EK tanácsi irányelv (HL 1993. L 307., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 197. o.)

(2)  A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.)