25.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 145/15


Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2016. január 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nintendo Co. Ltd kontra BigBen Interactive GmbH és BigBen Interactive SA

(C-24/16. sz. ügy)

(2016/C 145/19)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: Nintendo Co. Ltd

Alperesek: BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Valamely tagállam olyan bírósága, amelynek joghatóságát az egyik alperes tekintetében kizárólag a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendeletnek (1) a polgári [és kereskedelmi] ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (2) 6. cikkének 1. pontjával összefüggésben értelmezett 79. cikkének (1) bekezdése alapozza meg, arra való tekintettel, hogy ez a másik tagállamban székhellyel rendelkező alperes esetlegesen oltalmi jogot sértő termékeket szállított az érintett tagállamban székhellyel rendelkező alperes részére, elrendelhet-e olyan intézkedéseket az elsőként említett alperessel szemben egy közösségi formatervezésiminta-oltalomból eredő igények érvényesítésére irányuló per keretében, amelyek hatálya az Unió egészére kiterjed, és amelyek túllépnek a joghatóságot megalapozó szállítási jogviszonyok keretein?

2)

Úgy kell-e értelmezni a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendeletet, különösen annak 20. cikke (1) bekezdésének c) pontját, hogy valamely harmadik személy kereskedelmi célokból ábrázolhatja a közösségi formatervezési mintát, ha tartozékokat kíván forgalmazni a jogosult – közösségi formatervezési mintának megfelelő – termékeihez? Ha igen, milyen kritériumok alkalmazandók e tekintetben?

3)

Hogyan kell meghatározni „a jogsértés elkövetésének” a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló, 2007. július 11-i 864/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 8. cikkének (2) bekezdésében említett helyét olyan esetben, amelyben a bitorló a közösségi formatervezésiminta-oltalmi jogot sértő termékeket

a)

egy weboldalon kínálja, és e weboldal a bitorló székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamokból – is – elérhető,

b)

a székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamba is szállítja?

Úgy kell-e értelmezni az említett rendelet 15. cikkének a) és g) pontját, hogy az így meghatározott jog más személyek közreműködési cselekményeire is alkalmazandó?


(1)  HL L 3., 1. o.

(2)  HL L 12., 1. o.

(3)  HL L 199., 40. o.