18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/15


A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Superfoz – Supermercados Lda kontra Fazenda Pública

(C-519/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Jogszabályok közelítése - 882/2004/EK rendelet - A takarmányokra és az élelmiszerekre vonatkozó hatósági ellenőrzések - A hatósági ellenőrzések finanszírozása - 26. és 27. cikk - Általános adózás - Illetékek vagy adók - Élelmiszer-kereskedelmi létesítményeket sújtó adó))

(2017/C 309/20)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Az alapeljárás felei

Felperes: Superfoz – Supermercados Lda

Alperes: Fazenda Pública

Az ítélet rendelkező része

A 2014. május 15-i 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. és 27. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, ha valamely, az alapügyben szereplőhöz hasonló adót kizárólag a kiskereskedelmi élelmiszer-létesítményekre vetnek ki, anélkül hogy az ezen adóból származó bevétel specifikusan azon hatósági ellenőrzések finanszírozását szolgálná, amelyeket ezen adóalanyok miatt vagy javára folytatnak le.


(1)  HL C 6., 2017.1.9.