5.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/3


A Bíróság (második tanács) 2018. szeptember 6-i ítélete – Bank Mellat kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

(C-430/16. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) - Az atomfegyverek elterjedése elleni küzdelem - Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben hozott korlátozó intézkedések - Ágazati intézkedések - Az iráni pénzintézetek részvételével történő pénzeszköz-átutalások korlátozásai - Az intézkedések megerősítése - A 2012/635/KKBP határozat és az 1263/2012/EU rendelet rendelkezéseiből eredő vitatott rendszer - Az iráni nukleáris kérdésre vonatkozó átfogó közös cselekvési terv végrehajtása - Az Európai Unió e kérdésre vonatkozó valamennyi korlátozó intézkedésének a megszüntetése - A vitatott rendszernek az Európai Unió Törvényszéke előtti eljárás során való hatályon kívül helyezése - A Törvényszék előtti eljáráshoz fűződő érdekre való hatás - Az eljáráshoz fűződő érdek fennmaradásának hiánya))

(2018/C 399/03)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Bank Mellat (képviselők: M. Brindle, T. Otty QC, MacLeod és R. Blakeley barristers, S. Zaiwalla, Z. Burbeza, A. Meskarian és P. Reddy solicitors)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bishop és I. Rodios meghatalmazottak), Európai Bizottság (képviselők: D. Gauci, J. Norris-Usher és M. Konstantinidis meghatalmazottak), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők: S. Brandon meghatalmazott, segítője: M. Gray barrister)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság az Európai Unió Törvényszéke 2016. június 2-i Bank Mellat kontra Tanács ítéletét (T-160/13, EU:T:2016:331) hatályon kívül helyezi.

2)

Nem szükséges határozni a Bank Mellat által T-160/13. számon benyújtott, az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. december 21-i 1263/2012/EU tanácsi rendelet 1. cikke 15. pontjának vagy az említett rendelkezésnek annyiban történő megsemmisítése iránti keresetről, amennyiben az nem ír elő a Bank Mellat esetére alkalmazandó kivételt, valamint az arra irányuló kérelméről, hogy az Európai Unió Törvényszéke állapítsa meg, hogy az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2012. október 15-i 2012/635/KKBP tanácsi határozat 1. cikkének 6. pontja a Bank Mellat tekintetében nem alkalmazandó.

3)

A Bank Mellat és az Európai Unió Tanácsa maga viseli mind a fellebbezési eljárással, mind az elsőfokú eljárással kapcsolatos saját költségeit.

4)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 371., 2016.10.10.