22.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/9


A Bíróság (első tanács) 2017. november 23-i ítélete (a Commissione tributaria provinciale di Siracusa [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Enzo Di Maura kontra Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

(C-246/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Hozzáadottérték-adó (héa) - Adóalap - 77/388/EGK hatodik irányelv - A 11. cikk C. része (1) bekezdésének második albekezdése - Az adóalap csökkentéséhez való jognak a másik szerződő fél nemfizetése esetén történő korlátozása - A tagállamokat az átültetés során megillető mérlegelési mozgástér - A gazdasági szereplő általi előfinanszírozás időtartamának arányossága))

(2018/C 022/10)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione tributaria provinciale di Siracusa

Az alapeljárás felei

Felperes: Enzo Di Maura

Alperes: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

Rendelkező rész

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 11-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 11. cikke C. része (1) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy a tagállamok a hozzáadottértékadó-alap csökkentését nem köthetik a fizetésképtelenségi eljárások eredménytelenségének feltételéhez, amennyiben az ilyen eljárás akár több mint tíz évig is elhúzódhat.


(1)  HL C 260., 2016.7.18.