18.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 437/7


A Bíróság (nagytanács) 2017. október 25-i ítélete (a Sąd Najwyższy [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., végelszámolás alatt, által indított eljárásban

(C-106/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Letelepedés szabadsága - Valamely társaság nemzetközi átalakulása - A társaság létesítő okiratban megjelölt székhelyének másik tagállamba való áthelyezése, a tényleges székhely áthelyezése nélkül - A cégjegyzékből való törlés megtagadása - A cégjegyzékből való törlést a társaságnak végelszámolási eljárás lefolytatását követő megszűnésétől függővé tevő nemzeti szabályozás - A letelepedés szabadságának hatálya - A letelepedés szabadságának korlátozása - A hitelezők, kisebbségi tagok és munkavállalók érdekeinek védelme - A visszaélésszerű magatartások elleni küzdelem))

(2017/C 437/10)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Najwyższy

Az alapeljárást indította

POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., végelszámolás alatt

Rendelkező rész

1)

Az EUMSZ 49. és EUMSZ 54. cikket úgy kell értelmezni, hogy a letelepedés szabadsága alkalmazandó a valamely tagállam joga szerint létrehozott társaság létesítő okirat szerinti székhelyének valamely más tagállam területére annak érdekében történő áthelyezésére, hogy az e másik tagállam jogszabályai által előírt feltételekkel összhangban ez utóbbi tagállam joga szerinti társasággá alakuljon át, anélkül hogy az említett társaság tényleges székhelye áthelyezésre kerülne.

2)

Az EUMSZ 49. és EUMSZ 54. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az a tagállami szabályozás, amely a valamely tagállam joga szerint létrehozott társaság létesítő okirat szerinti székhelyének valamely más tagállam területére annak érdekében történő áthelyezését, hogy e társaság az ezen utóbbi tagállam jogszabályai által előírt feltételekkel összhangban e tagállam joga szerinti társasággá alakuljon át, az első társaság végelszámolásától teszi függővé.


(1)  HL C 211., 2016.6.13.