22.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 68/41


2015. december 22-én benyújtott kereset – Facebook kontra OHIM – Brand IP Licensing (lovebook)

(T-757/15. sz. ügy)

(2016/C 068/52)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Facebook, Inc. (Menlo Park, Egyesült Államok) (képviselők: M. Granado Carpenter és M. Polo Carreño ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, Brit Virgin-szigetek)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A vitatott védjegy: „lovebook” közösségi szóvédjegy – 9 926 577. sz. közösségi védjegybejelentés

Az OHIM előtti eljárás: Felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az OHIM második fellebbezési tanácsának 2015. szeptember 30-án hozott határozata (R 2028/2014-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot teljes egészében, amennyiben az hatályon kívül helyezte a felszólalási osztály határozatát, amely helyt adott az összetéveszthetőség miatt a 9 926 577. sz., LOVEBOOK közösségi védjegybejelentés elleni felszólalásnak, következtetéseit arra alapozva, hogy a megjelölések közötti hasonlóságok kevésbé jelentősek, mint a különbségek, illetve hogy a megjelölések által az érintett közönségben keltett összbenyomás az, hogy e megjelölések nem hasonlóak, még ha a korábbi védjegyek fokozott megkülönböztető képességgel is bírtak;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.