25.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 27/67


2015. november 3-án benyújtott kereset – Transtec kontra Bizottság

(T-616/15. sz. ügy)

(2016/C 027/85)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Transtec (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Bizottságnak a 2015. augusztus 25-i, augusztus 27-i, szeptember 7-i, szeptember 16-i és szeptember 23-i leveleiben foglalt, 624 388,73 euró összegnek a visszafizetését elrendelő beszámítási határozatait;

az alperest kötelezze 624 388,73 euró megfizetésére, az Európai Központi Bank által alkalmazott referencia-kamatláb két százalékponttal növelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelve;

az alperest kötelezze a szimbolikus, 1 euró összegre értékelt nem vagyoni kár megtérítésére;

az alperest kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a jogbiztonság elvének megsértésére alapított jogalap, amennyiben a megtámadott határozatoknak nincs érvényes jogalapjuk.

2.

A második, a jogalap nélküli gazdagodás tilalma elvének megsértésére alapított jogalap, amennyiben a kamatokkal megnövelt 607 096,08 euró összeget a felperes vagyonából elvonták, és az a Bizottság vagyonát gyarapította, anélkül, hogy bármilyen jogi alapja lett volna e gazdagodásnak.

3.

A harmadik, egyrészt a 9. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó 2003. március 27-i pénzügyi szabályzat 42., 44., 45. és 47. cikkeinek megsértésére alapított jogalap, amennyiben a Bizottság nem élt azon mérlegelési jogkörével, amellyel e rendelkezések felruházzák, másrészt az arányosság elvének megsértésére alapított jogalap.

4.

A negyedik, a megfelelő ügyintézés elvének megsértésére alapított jogalap, amennyiben a Bizottság nem tartotta tiszteletben az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikkét.

5.

Az ötödik, a Bizottság által állítólagosan elkövetett nyilvánvaló mérlegelési hibákra alapított jogalap.