7.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 294/77


2015. június 25-én benyújtott kereset – Windrush Aka kontra OHIM – Dammers (The Specials)

(T-336/15. sz. ügy)

(2015/C 294/92)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Windrush Aka LLP (London, Egyesült Királyság) (képviselők: S. Malynicz Barrister és S. Britton Solicitor)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Jerry Dammers (London, Egyesült Királyság)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A vitatott védjegy: a The Specials közösségi szóvédjegy – 3 725 082. sz. közösségi védjegy.

Az OHIM előtti eljárás: megszűnés megállapítása iránti eljárás.

A megtámadott határozat: az OHIM első fellebbezési tanácsának 2015. március 18-án hozott határozata (R 1412/2014-1. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az OHIM-ot kötelezze a saját költségei és a felperesnél felmerülő költségek viselésére.

Jogalapok

A 207/2009 rendelet 15. cikke (1) és (2) bekezdésének megsértése.