15.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 59/18


A Törvényszék 2015. december 10-i végzése – Cofely Solelec és társai kontra Parlament

(T-224/15. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közbeszerzési eljárás - Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása - A megtámadott aktus visszavonása - Okafogyottság”))

(2016/C 059/20)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luxemburg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luxemburg) és Cofely Fabricom (Brüsszel, Belgium) (képviselők kezdetben: V. Elvinger et S. Marx, később: S. Marx ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: L. Chrétien és M. Mraz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Parlament Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóságának a 103299. sz. 2015. április 27-i határozatának, amellyel az elutasították a felpereseknek az INLO-D-UPIL-T-14-AO4. sz., a luxembourgi (Luxemburg), Konrad Adenauer épület bővítésére és korszerűsítésére irányuló projektre vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében „elektromosság – áramellátás” című 75. tételre vonatkozóan benyújtott ajánlatát, és a szóban forgó szerződést más ajánlattevőnek odaítélő határozatának megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1)

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2)

Az Európai Parlament maga viseli saját költségeit, valamint a Cofely Solelec, a Mannelli & Associés SA és a Cofely Fabricom részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 205., 2015.6.22.