19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/21


A Törvényszék 2017. április 27-i ítélete – BASF kontra EUIPO – Evonik Industries (DINCH)

(T-721/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - A DINCH európai uniós szóvédjegy - Feltétlen kizáró okok - Leíró jelleg - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja - A 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja”))

(2017/C 195/29)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: BASF SE (Ludwigshafen, Németország) (képviselők: A. Schulz és C. Onken ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: R. Pethke és M. Fischer meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Evonik Industries AG (Essen, Németország) (képviselő: A. Schabenberger ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának az Evonik Industries és a BASF közötti törlési eljárással kapcsolatban 2015. szeptember 23-án hozott határozata (R 2080/2014-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A BASF SE-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 68., 2016.2.22.