4.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 82/38


A Törvényszék 2018. december 13-i ítélete – Stena Line Scandinavia kontra Bizottság

(T-631/15. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - A Fehmarnbelt-szoroson áthaladó állandó vasúti és közúti összeköttetés állami finanszírozása - Egyedi támogatások - Kifogást nem emelő határozat - Állami támogatás hiányát megállapító és a támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - Az állami támogatás fogalma - Versenytorzulás és a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége - Összeegyeztethetőségi feltételek - Valamely közös európai érdeket szolgáló fontos projekt megvalósításának előmozdítására szánt támogatás - Támogatás szükségessége - Ösztönző hatás - A támogatás arányossága - Hivatalos vizsgálati eljárás megindítását indokoló komoly nehézségek - Indokolási kötelezettség - Az európai közérdeket képviselő jelentős projektek megvalósításának előmozdítására nyújtott állami támogatásokra vonatkozó közlemény”))

(2019/C 82/43)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Stena Line Scandinavia AB (Göteborg, Svédország) (képviselők: P. Alexiadis solicitor és L. Sandberg-Mørch ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Armati, L. Flynn és S. Noë meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: Föreningen Svensk Sjöfart (Göteborg) (képviselők: L. Sandberg-Mørch és J. Buendía Sierra ügyvédek)

Az alperest támogató beavatkozó: Dán Királyság (képviselők kezdetben: C. Thorning, későbB: J. Nymann-Lindegren meghatalmazottak, segítőjük: R. Holdgaard ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Fehmarnbelt-szoroson áthaladó állandó összeköttetésre irányuló projekt finanszírozására vonatkozó SA.39078 (2014/N) (Dánia) számú állami támogatásról szóló, 2015. július 23-i C(2015) 5023 final bizottsági határozat (HL 2015. C. 325., 5. o.) megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Fehmarnbelt-szoroson áthaladó állandó összeköttetésre irányuló projekt finanszírozására vonatkozó SA.39078 (2014/N) (Dánia) számú állami támogatásról szóló, 2015. július 23-i C(2015) 5023 final bizottsági határozatot (HL 2015. C. 325., 5. o.) meg kell semmisíteni, mivel abban a Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást a Dán Királyság által a Femern A/S részére a Fehmarnbelt-szoroson áthaladó állandó összeköttetés tervezése, kivitelezése és üzemeltetése tekintetében nyújtott támogatási intézkedések kapcsán.

2)

A Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Bizottság a saját költségein felül viseli a Stena Line Scandinavia AB részéről felmerült költségeket.

4)

A Dán Királyság és a Föreningen Svensk Sjöfart maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 59., 2016.2.15.