23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/29


A Törvényszék 2016. november 29-i ítélete – Chic Investments kontra EUIPO (eSMOKING WORLD)

(T-617/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Az eSMOKING WORLD európai uniós ábrás védjegy bejelentése - Feltétlen kizáró okok - Leíró jelleg - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja - Indokolási kötelezettség”))

(2017/C 022/38)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Lengyelország) (képviselő: K. Jarosiński ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának az eSMOKING WORLD ábrás megjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2015. június 25-én hozott határozata (R 3227/2014-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A . Chic Investments sp. z o.o.-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 16., 2016.1.18.