23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/26


A Törvényszék 2016. december 1-i ítélete – Z kontra Európai Unió Bírósága

(T-532/15. P. sz. ügy) (1)

((„Fellebbezés - Közszolgálat - Tisztviselők - Értékelő jelentés - A Közszolgálati Törvényszék pártatlansága - Az ítélkező testület tagjainak kizárása iránti kérelem - Védelemhez való jog - A hatékony bírói jogvédelemhez való jog”))

(2017/C 022/33)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Z (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: F. Rollinger ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Bírósága (képviselők: kezdetben: A. Placco, később: J. Inghelram és Á. Almendros Manzano meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (második tanács) 2015. június 30-i Z kontra Európai Bíróság ítélete (F-64/13, EU:F:2015:72) ellen benyújtott, és ezen ítélet hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a fellebbezést elutasítja.

2)

A Törvényszék Z-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 16., 2016.1.18.