4.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 82/34


A Törvényszék 2018. december 13-i ítélete – AlzChem kontra Bizottság

(T-284/15. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Vegyipar - A vállalkozás működésének a fizetésképtelenségi eljárás időtartama alatti folytatására vonatkozó határozat - Az állami támogatás hiányát megállapító határozat - Megsemmisítés iránti kereset - Személyében való érintettség - Elfogadhatóság - Az állami támogatás fogalma - Előny - A magánhitelező kritériuma - Az államnak való betudhatóság - Indokolási kötelezettség”))

(2019/C 82/38)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: AlzChem AG (Trostberg, Németország) (képviselők: kezdetben P. Alexiadis solicitor, A. Borsos és I. Georgiopoulos ügyvédek, később P. Alexiadis, A. Borsos, E. Kazili, P. Oravec és K. Csach ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Conte és L. Armati meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Szlovák Köztársaság (képviselő: B. Ricziová meghatalmazott) és Fortischem a.s. (Nováky, Szlovákia) (képviselők: C. Arhold, P. Hodál és M. Staroň ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Szlovákia által az NCHZ javára végrehajtott SA.33797 (2013/C) (korábbi 2013/NN) (korábbi 2011/CP) állami támogatásról szóló 2014. október 15-i bizottsági határozat 2. cikkének megsemmisítése iránti az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék megsemmisíti a Szlovákia által az NCHZ javára végrehajtott SA.33797 (2013/C) (korábbi 2013/NN) (korábbi 2011/CP) állami támogatásról szóló 2014. október 15-i európai bizottsági határozat 2. cikkét.

2)

Az Európai Bizottság a saját költségein felül köteles viselni az AlzChem AG részéről felmerült költségeket.

3)

A Szlovák Köztársaság és a Fortischem a.s. maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 302., 2015.9.14.