4.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 82/34


A Törvényszék 2018. december 13-i ítélete – Ryanair és Airport Marketing Services kontra Bizottság

(T-165/15. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - A Pau Béarn-i Kereskedelmi és Iparkamara által a Ryanairrel és a leányvállalatával, az Airport Marketing Services-zel kötött megállapodások - Repülőtéri szolgáltatások - Marketingszolgáltatások - A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat - Az állami támogatás fogalma - Az államnak való betudhatóság - Kereskedelmi és iparkamara - Előny - A magánbefektető kritériuma - Visszatéríttetés - Az Alapjogi Charta 41. cikke - Iratbetekintési jog - A meghallgatáshoz való jog”))

(2019/C 82/37)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Ryanair DAC, korábban Ryanair Ltd (Dublin, Írország), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (képviselők: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis ügyvédek és B. Byrne solicitor)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Flynn és S. Noë meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Franciaország által a Pau-Béarn-i Kereskedelmi és Iparkamara, a Ryanair, az Airport Marketing Services és a Transavia javára nyújtott SA.22614 (C 53/07) állami támogatásról szóló, 2014. július 23-i 2015/1227/EU bizottsági határozat (HL 2015. L 201., 109. o.) részleges megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Ryanair DAC és az Airport Marketing Services Ltd köteles viselni saját költségeiket, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 228., 2015.7.13.