25.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 27/78


2015. november 17-én benyújtott kereset – ZZ kontra Parlament

(F-142/15. sz. ügy)

(2016/C 027/101)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: A. Tymen ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A Parlament azon határozatának megsemmisítése, amelyben nem adott helyt a felperes segítségnyújtás iránti kérelmének és az őt állítólagosan ért nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelmének.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2014. december 11-i segítségnyújtás iránti kérelmét elutasító 2015. április 11-i hallgatólagos határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2015. április 24-i panaszát elutasító 2015. augusztus 20-i határozatot, amelyet 2015. augusztus 24-én vett kézhez;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest méltányossági alapon 50 000 euróban meghatározott kártérítés megfizetésére a felperest ért nem vagyoni kár megtérítéseként;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.