19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/7


A Curtea de Apel București (Románia) által 2015. július 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Selena România Srl kontra Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(C-416/15. sz. ügy)

(2015/C 346/08)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel București

Az alapeljárás felei

Felperes: Selena România Srl

Alperes: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Beavatkozó: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A [791/2011/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Tajvanon vagy Thaiföldön feladott, akár Tajvanról vagy Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára történő kiterjesztéséről szóló] 21/2013/EU tanácsi végrehajtási rendeletet  (1) úgy kell értelmezni, mint amely azon importokra is vonatkozik, amelyeket az uniós illetőségű személyek szállítottak Tajvanból 2013. január 17-ét megelőzően, azaz 2012-ben, azonban a [Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló] 791/2011 tanácsi végrehajtási rendelet  (2) elfogadását követően?

2)

A 21/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet 1. cikkében meghatározott végleges dömpingellenes vám alkalmazandó-e akkor is, ha uniós illetőségű személyek 2013. január 17-ét megelőzően és a [791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalával szemben bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Tajvanban és Thaiföldön feladott – akár Tajvanból és Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegszál szitaszövetek behozatala révén történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról szóló] 437/2012/EU bizottsági rendelet  (3) elfogadását megelőzően, de a 791/2011 tanácsi rendelet elfogadását követően importáltak Tajvanból?


(1)  A 791/2011/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Tajvanon vagy Thaiföldön feladott, akár Tajvanról vagy Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára történő kiterjesztéséről szóló, 2013. január 10-i 21/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 11., 1. o.).

(2)  A Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2011. augusztus 3-i 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 204., 1. o.).

(3)  A 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalával szemben bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Tajvanban és Thaiföldön feladott – akár Tajvanból és Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegszál szitaszövetek behozatala révén történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról szóló, 2012. május 23-i437/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 134., 12. o.).