28.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 320/16


A Tribunale di Treviso (Olaszország) által 2015. július 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Giuseppe Astone elleni büntetőeljárás

(C-332/15. sz. ügy)

(2015/C 320/23)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Treviso

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Giuseppe Astone

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az indokolásban hivatkozott közösségi ítélkezési gyakorlat által értelmezett 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv (1) rendelkezéseivel ellentétes-e a fent megjelölt, Olaszországban hatályos szabályozáshoz (a 633/1972. sz. d.p.r. 19. cikke) hasonló olyan tagállami nemzeti szabályozás, amely büntetőjogi szempontból is kizárja a levonáshoz való jog gyakorlásának lehetőségét, amennyiben nem kerültek benyújtásra a héabevallások, és különösen az azon évet követő második évre vonatkozó bevallás, amely évben az adó levonásának joga keletkezett?

2)

A 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv rendelkezéseivel ellentétes-e a fent megjelölt, Olaszországban hatályos szabályozáshoz (a 633/1972. sz. d.p.r. 25. és 39. cikke) hasonló olyan tagállami szabályozás, amely büntetőjogi szempontból is kizárja az olyan, beszerzésről szóló számláknak a héalevonás céljából történő figyelembe vételét, amelyeket az adóalany semmilyen módon nem vett nyilvántartásba?


(1)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelve (HL L 347., 1. o.).