7.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 294/38


A tribunal de commerce de Paris (Franciaország) által 2015. június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eco-Emballages SA kontra Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS, Système U Centrale Nationale SAS.

(C-313/15. sz. ügy)

(2015/C 294/49)

Az eljárás nyelve: francia.

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de commerce de Paris

Az alapeljárás felei

Felperes: Eco-Emballages SA

Alperesek: Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS, Système U Centrale Nationale SAS

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

„Magában foglalja-e a 2004/12/EK irányelvvel (1) módosított 94/62/EK irányelv 3. cikkében meghatározott csomagolás fogalma a »gurigákat« (rudak, csövek, hengerek), amelyekre a fogyasztók részére értékesített hajlékony termékek, például papír vagy műanyag fóliák vannak feltekerve?”


(1)  A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. február 11-i 2004/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 47, 26 . o.)