14.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 419/23


A Bíróság (hatodik tanács) 2016. szeptember 14-i ítélete – Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P) kontra Európai Bizottság

(C-490/15. P. sz. és C-505/15. P. sz. egyesített ügyek) (1)

((Fellebbezés - Verseny - Kartellek - Az előfeszített acél európai piaca - Bírságok - A bírságok összegének kiszámítása - 1/2003/EK rendelet - A 23. cikk (2) bekezdése - Az anyavállalat részéről leányvállalatára gyakorolt meghatározó befolyás tényleges gyakorlására vonatkozó vélelem - 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás - A visszaható hatály tilalmának elve - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - 47. cikk - Észszerű határidőn belüli hatékony jogorvoslathoz való jog - Alapjogi Charta - 41. cikk - Észszerű határidőn belüli ügyintézéshez való jog))

(2016/C 419/30)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbezők: Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P) (képviselők: G. Belotti és P. Ziotti avvocati)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: V. Bottka, G. Conte és P. Rossi meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a C-490/15. P. sz. és C-505/15. P. sz. ügyekben benyújtott fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a C-490/15. P. sz. ügyben az Ori Martin SA-t kötelezi a költségek viselésére.

3)

A Bíróság a C-505/15. P. sz. ügyben a Siderurgica Latina Martin SpA-t (SLM) kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 406., 2015.12.07.