30.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 30/12


A Bíróság (hatodik tanács) 2016. november 30-i ítélete – Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság, Orange, Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-486/15. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Állami támogatások - A France Télécom javára elfogadott pénzügyi intézkedések - Részvényesi előlegre vonatkozó ajánlat - A francia állam képviselőinek nyilvános nyilatkozatai - A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat - A „támogatás” fogalma - A „gazdasági előny” fogalma - A körültekintő magánbefektető kritériuma - A Törvényszék indokolási kötelezettsége - A bírósági felülvizsgálat korlátai - A vitatott határozat elferdítése))

(2017/C 030/12)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: C. Giolito, B. Stromsky, D. Grespan és T. Maxian Rusche meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues, D. Colas és J. Bousin meghatalmazottak), Orange, korábban France Télécom (képviselők: S. Hautbourg és S. Cochard-Quesson ügyvédek), Németországi Szövetségi Köztársaság

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 381., 2015.11.16.