16.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/13


A Bíróság (második tanács) 2016. november 16-i ítélete (a Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wolfgang Schmidt kontra Christiane Schmidt

(C-417/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség - 1215/2012/EU rendelet - A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása - Hatály - A 24. cikk 1. pontjának első bekezdése - Ingatlanon fennálló dologi jogra vonatkozó kizárólagos joghatóság - A 7. cikk 1. pontjának a) alpontja - A szerződésekkel kapcsolatos ügyekre vonatkozó különös joghatóság - Kérelem ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződés érvénytelenné nyilvánítása és a tulajdonjogra vonatkozó bejegyzésnek az ingatlan-nyilvántartásból való törlése iránt))

(2017/C 014/17)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Az alapeljárás felei

Felperes: Wolfgang Schmidt

Alperes: Christiane Schmidt

Rendelkező rész

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az ingatlanra vonatkozó szerződésnek az ajándékozó ügyleti képességének a hiánya miatti érvénytelenné nyilvánítása iránti kereset nem tartozik az ingatlan fekvésének helye szerinti tagállam bíróságának az e rendelet 24. cikkének 1. pontjában előírt kizárólagos joghatóságába, hanem az az említett rendelet 7. cikke 1. pontjának a) alpontjában előírt különös joghatóságba tartozik.

A megajándékozott tulajdonjogára vonatkozó bejegyzéseknek az ingatlan-nyilvántartásból való törlése iránti kereset az e rendelet 24. cikkének 1. pontjában előírt kizárólagos joghatóságba tartozik.


(1)  HL C 363., 2015.11.3.