28.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 441/3


A Bíróság (negyedik tanács) 2016. október 6-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tecnoedi Costruzioni Srl kontra Comune di Fossano

(C-318/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Építési beruházásra irányuló közbeszerzések - 2004/18/EK irányelv - A 7. cikk c) pontja - A közbeszerzési szerződések értékhatárai - El nem ért küszöbérték - Kirívóan alacsony összegű ajánlatok - Automatikus kizárás - Az ajánlatkérő lehetősége - Az ajánlatkérőnek a letelepedés szabadságából, a szolgáltatásnyújtás szabadságából és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának általános elvéből eredő kötelezettségei - Olyan szerződések, amelyek egyértelműen határokon átnyúló érdeket képviselhetnek))

(2016/C 441/03)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Az alapeljárás felei

Felperes: Tecnoedi Costruzioni Srl

Alperes: Comune di Fossano

Rendelkező rész

A Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (piemonti tartományi közigazgatási bíróság) 2015. április 29-i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatatlan.


(1)  HL C 311., 2015.9.21.