14.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 419/19


A Bíróság (második tanács) 2016. szeptember 22-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – combit Software GmbH kontra Commit Business Solutions Ltd

(C-223/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 207/2009/EK rendelet - Európai uniós védjegy - Egységes jelleg - Az összetéveszthetőségnek csak az Unió egy része tekintetében történő megállapítása - Az említett rendelet 102. cikkében foglalt tilalom területi hatálya))

(2016/C 419/24)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: combit Software GmbH

Alperes: Commit Business Solutions Ltd

Rendelkező rész

Az európai uniós védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdését, a 9. cikke (1) bekezdésének b) pontját és a 102. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ha valamely európai uniós védjegybíróság megállapítja, hogy egy megjelölés használata az Európai Unió területének egy részén valamely európai uniós védjeggyel összetéveszthetőséget kelt, miközben e terület egy másik részén ilyen veszélyt nem kelt, e bíróságnak meg kell állapítania, hogy megsértették e védjegy oltalma által biztosított kizárólagos jogokat, és az Európai Unió egész területére vonatkozó, az említett használattól való eltiltást kell elrendelnie, kivéve e terület azon részére, amelyre vonatkozóan az összetéveszthetőség hiányát állapította meg.


(1)  HL C 294., 2015.9.7.