8.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 48/6


A Bíróság (hetedik tanács) 2015. december 10-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TSI GmbH kontra Hauptzollamt Aachen

(C-183/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Közös Vámtarifa - Tarifális besorolás - Kombinált Nómenklatúra - 9027 10 10 vámtarifaalszám - Ultraibolya kisugárzással működő aerodinamikai részecskemérő készülékek - Kézi részecskeszámlálók))

(2016/C 048/09)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: TSI GmbH

Alperes: Hauptzollamt Aachen

Rendelkező rész

A 2008. szeptember 19-i 1031/2008/EK bizottsági rendelettel módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy az olyan ultraibolya kisugárzással működő aerodinamikai részecskemérő készülékeket és kézi részecskeszámlálókat, mint amilyenekről az alapügyben szó van, nem a KN 9027 10 10 vámtarifaalszám alá kell besorolni.


(1)  HL C 254., 2015.8.3.