15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/37


2014. október 27-én benyújtott kereset – Hersill kontra OHIM – KCI Licensing (VACUP)

(T-741/14. sz. ügy)

(2014/C 448/46)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Hersill, SL (Móstoles, Spanyolország) (képviselő: M. Aznar Alonso ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: KCI Licensing, Inc. (San Antonio, Egyesült Államok)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A vitatott védjegy: a 9 9 43  499. sz. közösségi védjegybejelentés.

Az OHIM előtti eljárás: felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az OHIM második fellebbezési tanácsának 2014. augusztus 14-én hozott határozata (R 1520/2013-2. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy a jelen kereset megalapozott, és helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az OHIM-ot, és a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet – amennyiben a jelen eljárásban félként vesznek részt – kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap(ok)

a 207/2009 rendelet 42. cikke (2) bekezdésének, és a 2868/95 rendelet 22. szabálya (3) bekezdésének megsértése;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.