13.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 361/25


2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Souruh kontra Tanács

(T-612/14. sz. ügy)

2014/C 361/38

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Souruh SA (Damaszkusz, Szíria) (képviselők: E. Ruchat és C. Cornet d’Elzius ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a felperes keresetét elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen semmisítse meg a 2014. május 28-i 2014/309/KKBP határozatot és későbbi végrehajtási aktusait annyiban, amennyiben azok a felperesre vonatkoznak;

kötelezze az Európai Unió Tanácsát az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik, amelyek lényegében azonosak a T-432/11. sz., Makhlouf kontra Tanács ügyben (1) hivatkozottakkal, illetve azokhoz hasonlók.


(1)  HL C 290., 13. o.