13.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 361/24


2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Laverana kontra OHIM (BIO ORGANIC)

(T-610/14. sz. ügy)

2014/C 361/37

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Németország) (képviselők: J. Wachinger, M. Zöbisch és D. Chatterjee ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2014. június 2-i határozatát (R 301/2014-4. sz. ügy);

a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „BIO ORGANIC” szóelemeket tartalmazó ábrás védjegy a 3., 5. és 35. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában – 1 2 0 06  409. sz. közösségi védjegybejelentés.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok:

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése;

versenyjogi megfontolásokon alapuló határozat útján elkövetett hatáskörrel való visszaélés.