6.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 351/24


2014. augusztus 8-án benyújtott kereset – BSH kontra OHIM (PerfectRoast)

(T-591/14. sz. ügy)

2014/C 351/30

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Németország) (képviselő: S. Biagosch ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ötödik fellebbezési tanácsának 2014. június 16-án az R 359/2014-5. sz. ügyben hozott határozatát;

az OHIM-ot kötelezze saját és a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „PerfectRoast” szóvédjegy a 7. és 11. osztályba tartozó áruk vonatkozásában - 1 2 1 73  902. sz. közösségi védjegybejelentés.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok:

A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 75. cikkének megsértése.