8.9.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 303/41


2014. június 16-án benyújtott kereset – Fujikura kontra Bizottság

(T-451/14. sz. ügy)

2014/C 303/49

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Fujikura Ltd (Tokió, Japán) (képviselő: L. Gyselen ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

csökkentse a határozat 2. cikkének o) pontjában a felperessel szemben a kartellben való 1999. február 18. é s 2001. szeptember 30. közötti közvetlen részvételéért kiszabott bírság összegét;

semmisítse meg a határozat 2. cikkének p) pontját, amennyiben az megállapítja, hogy a Fujikura egyetemlegesen felelős a Viscas-szal szemben kiszabott bírságért a 2005. január 1. és 2009. január 28. közötti időszak tekintetében;

kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap, mely szerint a Bizottság tévesen vette figyelembe az eladások bírság alapösszegének kiszámításakor alkalmazott értékének megállapításakor a Viscas anyavállalatának a 2004. évben történt független értékesítéseit. a felperes úgy érvel, hogy az állítólagos kartellben csak 2001. szeptember 30-ig vett részt, és a 2004. év során megvalósított független értékesítései nem képezték a kartell részét.

2.

A második jogalap, mely szerint a Bizottság megsértette az arányosság elvét, amikor nem vette kellőképpen figyelembe a bírság alapösszegének meghatározásakor, hogy a japán vállalkozások korlátozott súllyal képviseltették magukat kartellben. A felperes úgy érvel, hogy mivel Európában jelentős műszaki és kereskedelmi piacra lépési korlátokkal kellett szembenéznie, azon kötelezettségvállalása, hogy az Európai gazdasági Térségben nem versenyez, nem befolyásolta az európai szállítók EGT-n belüli, ügyfelek felosztására irányuló megállapodásainak hatékonyságát. A Bizottságnak ennélfogva jelentősebb különbséget kellett volna tennie a felperessel (és más ázsiai szállítókkal) szemben kiszabott bírságok, illetve az európai szállítókkal szemben kiszabott bírságok esetében alkalmazott súlyozó tényezők között.

3.

A harmadik jogalap, mely szerint a Bizottság tévesen állapította meg a felperes anyavállalatként fennálló felelősségét a Viscas-szal szemben kiszabott bírságért 2005. január 1-jét követő időszak tekintetében. A felperes úgy érvel, hogy amikor a Viscas 2005. januárban teljes feladatkört ellátó közös vállalattá vált, a Viscas és a felperes közötti jogi (pl. beszámolás), szervezeti (pl. teljes munkaidejű igazgatók kirendelése) és gazdasági (pl. garanciák a felvett kölcsönökre) kapcsolatok túlságosan csekéllyé váltak ahhoz, hogy a Bizottság megállapíthassa azt, hogy a felperes továbbra is meghatározó befolyást gyakorolt a Viscasra a 2005. január és 2009. január közötti jogsértési időszakban.