13.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 228/26


A Törvényszék 2015. május 12-i végzése – EEB kontra Bizottság

(T-462/14. sz. ügy) (1)

(2015/C 228/37)

Az eljárás nyelve: angol

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 315., 2014.9.15.