23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/57


A Törvényszék 2015. október 5-i végzése – Grigoriadis és társai kontra Parlament és társai

(T-413/14. sz. ügy) (1)

((„Intézményi mulasztás megállapítása és kártérítés iránti kereset - A görög államadósság átütemezése - A magánszektor részvétele - Végkielégítés címén juttatott államkötvények értékcsökkenéséből eredő kár - Az euróövezet állam-, illetve kormányfőinek, valamint az uniós intézmények vezetőinek nyilatkozatai - Az Eurocsoport nyilatkozata - A hivatkozott kárral való okozati összefüggés pontosságának hiánya - Elfogadhatatlanság”))

(2015/C 389/65)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperesek: Grigoris Grigoriadis (Athén, Görögország), Faidra Grigoriadou, (Athén), Ioannis Tsolias (Thesszaloniki, Görögország), Dimitrios Alexopoulos (Thesszaloniki), Nikolaos Papageorgiou (Athén) és Ioannis Marinopoulos, (Athén) (représentant: C. Papadimitriou, avocat)

Alperesek: Európai Parlament (képviselők: A. Troupiotis és L. Visaggio meghatalmazottak); Európai Tanács; Eurócsoport; az Európai Unió Tanácsa (képviselők: A. de Gregorio Merino és M. Balta meghatalmazottak); Európai Bizottság (képviselők: J.-P. Keppenne és M. Konstantinidis meghatalmazottak); Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: P. Papapaschalis és P. Senkovic meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt annak megállapítására irányuló kereset, hogy az alperesek jogellenesen tartózkodtak attól, hogy a felperesek mint az Olympiaki Aeroporia elbocsátott munkavállalói által birtokolt kötelezvényekre ne vonatkozzon a görög államadósság értékét csökkentő, a magánszektornak az államadósság finanszírozásában való részvételére irányuló program (PSI), másrészt pedig az e mulasztás következtében a felperesek által feltételezetten elszenvedett kár megtérítése iránti kereset

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Grigoris Grigoriadist, Faidra Grigoriadout, Ioannis Tsoliast, Dimitrios Alexopoulost, Nikolaos Papageorgiout és Ioannis Marinopoulost kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 439., 2014.12.8.