20.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 372/23


A Törvényszék 2014. szeptember 3-i végzése – ANKO kontra Bizottság és REA

(T-165/14. sz. ügy) (1)

2014/C 372/29

Az eljárás nyelve: görög

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 175., 2014.6.10.