3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/43


A Törvényszék 2017. február 16-i ítélete – SolarWorld kontra Európai Bizottság

(T-783/14. sz. ügy) (1)

((„Dömping - Támogatások - A Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (elemek) behozatala - A minimális importár csökkentésének dömpingellenes és szubvencióellenes eljárások keretében elfogadott kötelezettségvállalás alapján való jóváhagyása - Uniós ágazat - Az 1225/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése”))

(2017/C 104/60)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: SolarWorld AG (Bonn, Németország) (képviselők: L. Ruessmann ügyvéd, és J. Beck solicitor)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: T. Maxian Rusche és A. Stobiecka-Kuik meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló, és a Bizottság 2014. szeptember 15-i levelében foglalt határozat megsemmisítése iránti kérelem, mely levél az elektronikus termékek importjáért és exportjáért felelős kínai kereskedelmi kamarához szól, a hivatkozási száma Trade/H4 (2014) 3328168, és lefelé igazítja ki a kínai gyártó exportőrök által előállított fotovillamos modulok és elemek behozatalára vonatkozó minimális importárat, mely 2014. október 1-jei hatállyal 2014 utolsó trimeszterére vonatkozóan árra vonatkozó kötelezettségvállalás tárgyát képezi.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a SolarWorld AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 73., 2015.3.2.