30.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 30/43


A Törvényszék 2016. december 13-i ítélete – European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

(T-764/14. sz. ügy) (1)

((„Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közbeszerzési eljárás - Az ASEAN árutovábbítási rendszer (ACTS) fejlesztése és megvalósítása és az ehhez való szakmai segítségnyújtás - Az egyik ajánlattevő ajánlatának elutasítása - A szerződés más ajánlattevő részére történő odaítélése - Kiválasztási szempontok - Odaítélési szempontok - Indokolási kötelezettség - Nyilvánvaló értékelési hiba - Egyenlő bánásmód - Átláthatóság”))

(2017/C 030/46)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperesek: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxemburg) és Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) (képviselők: kezdetben M. Sfyri és I. Ampazis ügyvédek, később M. Sfyri)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben S. Bartelt és A. Marcoulli, később S. Bartelt és M. Konstantinidis meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az ASEAN automatikus, kísérleti vámárutovábbítás-irányítási rendszer fejlesztésére vonatkozó EuropeAid/135040/C/SER/MULTI sz. meghívásos közbeszerzési eljárásban a felperesek által benyújtott ajánlatot elutasító és a szerződést egy másik ajánlattevő részére odaítélő, 2014. szeptember 5-i bizottsági határozat megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A European Dynamics Luxembourg SA és az Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 26., 2015.1.26.