4.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 82/27


A Törvényszék 2018. december 12-i ítélete – Krka kontra Bizottság

(T-684/14. sz. ügy) (1)

((„Verseny - Kartellek - A szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésére szánt perindopril gyógyszer originális és generikus változatának piaca - Az EUMSZ 101. cikk megsértését megállapító határozat - A szabadalmi jogviták egyezség útján történő rendezése - Licenciamegállapodás - Technológia megszerzéséről szóló megállapodás - Cél általi versenykorlátozás - Hatás általi versenykorlátozás - A versenyjog és a szabadalmi jog közötti egyensúly”))

(2019/C 82/30)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Szlovénia) (képviselők: T. Ilešič és M. Kocmut ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castilla Contreras, B. Mongin és C. Vollrath meghatalmazottak, segítőjük: D. Bailey barrister)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 101. és EUMSZ 102. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39612 – „perindopril [Servier]” ügy) 2014. július 9-én hozott C(2014) 4955 final bizottsági határozat felperesre vonatkozó részében való részleges megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék megsemmisíti az EUMSZ 101. és EUMSZ 102. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39612 – „perindopril [Servier]” ügy) 2014. július 9-én hozott C(2014) 4955 final európai bizottsági határozat 4. cikkét annyiban, amennyiben az megállapítja a Krka Tovarna Zdravil d.d.-nek az e cikkben említett megállapodásokban való részvételét.

2)

A Törvényszék megsemmisíti a C(2014) 4955 final határozat 7. cikke (4) bekezdésének a) pontját.

3)

A Törvényszék megsemmisíti a C(2014) 4955 final határozat 8. és 9. cikkét annyiban, amennyiben azok a Krka Tovarna Zdravilra vonatkoznak.

4)

A Törvényszék a Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 431., 2014.12.1.