25.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 27/50


A Törvényszék 2015. december 8-i ítélete – Giand kontra OHIM – Flamagas (FLAMINAIRE)

(T-583/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A FLAMINAIRE közösségi szóvédjegy bejelentése - A korábbi FLAMINAIRE nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A korábbi védjegy tényleges használata - A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése - Ne bis in idem”))

(2016/C 027/62)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Giand Srl (Rimini, Olaszország) (képviselő: F. Caricato ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Flamagas, SA (Barcelona, Spanyolország) (képviselő: G. Hinarejos Mulliez ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Flamagas, SA és a Giand Srl közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2014. június 11-én hozott határozata (R 2117/2011-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Giand Srl-t kötelezi a költségek viselésére, ideértve a Flamagas, SA részéről a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) fellebbezési tanácsa előtti eljárással összefüggésben szükségszerűen felmerült költségek viselését is.


(1)  HL C 351., 2014.10.6.