3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/41


A Törvényszék 2017. február 17-i ítélete –Mayer kontra EFSA

(T-493/14. sz. ügy) (1)

((„Kirendelt nemzeti szakértő - A kirendelt nemzeti szakértőkről szóló EFSA-szabályok - A kirendelés meg nem hosszabbításáról szóló határozat - A dokumentumokhoz való hozzáférés - 1049/2001/EK rendelet - A hozzáférés megtagadása - A személyiség és a magánszemély becsületének védelmére vonatkozó kivétel - A személyes adatok védelme - 45/2001/EK rendelet - Megállapításra és meghagyás kibocsátására irányuló kérelmek - Keresetlevelet kiegészítő beadvány - A kereseti kérelmek módosítása - Elfogadhatóság”))

(2017/C 104/57)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Németország) (képviselő: T. Mayer ügyvéd)

Alperes: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (képviselők: D. Detken meghatalmazott, segítői: R. Van der Hout és A. Köhler ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott, és az EFSA-nak egyrészt a felperesnek nemzeti szakértőként az EFSA-hoz történő kirendelésének meghosszabbítására irányuló kérelmét, másrészt pedig a felperes EFSA birtokában lévő dokumentumokhoz való hozzáférése iránti kérelmét elutasító határozatainak vitatására irányuló kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet – mint elfogadhatatlant – elutasítja.

2)

A Törvényszék Ingrid Alice Mayert kötelezi a költségek viselésére, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségeket is.


(1)  HL C 329., 2014.9.22.