25.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 27/46


A Törvényszék 2015. november 26-i ítélete – NICO kontra Tanács

(T-371/14. sz. ügy) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - Indokolási kötelezettség - Nyilvánvaló értékelési hiba”))

(2016/C 027/56)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Svájc) (képviselők: J. Grayston solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta és N. Pilkington ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bishop és I. Rodios meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Tanácsnak a 2014. március 14-i levélben szereplő azon határozatának a megsemmisítése iránti kérelem, amellyel a felperes nevét fenntartották a 2012. október 15-i 2012/635/KKBP tanácsi határozattal (HL L 282., 58. o.) módosított, az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozat (HL L 195., 39. o.; helyesbítés: HL L 197., 19. o.) II. mellékletében, valamint a 2012. október 15-i 945/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel (HL L 282., 16. o.) végrehajtott, az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet (HL L 88., 1. o.; helyesbítések: HL L 332., 31. o.; HL L 93., 85. o.) IX. mellékletében szereplő korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékeiben.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl a saját költségein kívül viseli az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 261., 2014.8.11.