23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/49


A Törvényszék 2015. szeptember 25-i ítélete – August Storck kontra OHIM (2good)

(T-366/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - A 2good közösségi szóvédjegy bejelentése - Reklámszlogenből álló védjegy - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 389/54)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: August Storck KG (Berlin, Németország) (képviselők: I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum és T. Melchert ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: S. Palmero Cabezas meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a 2good szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozásával kapcsolatban 2014. február 27-én hozott határozata (R 996/2013-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az August Storck KG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 253., 2014.8.4.