31.10.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 402/35


A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – Yanukovych kontra Tanács

(T-346/14. sz. ügy) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - Olyan személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó - A felperes nevének jegyzékbe vétele - Védelemhez való jog - Indokolási kötelezettség - Jogalap - A hatékony bírói jogvédelemhez való jog - Hatáskörrel való visszaélés - A jegyzékbe vétel kritériumainak be nem tartása - Nyilvánvaló értékelési hiba - A tulajdonhoz való jog”))

(2016/C 402/38)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kijev, Ukrajna) (képviselők: T. Beazley, P. Saini és S. Fatima QC, H. Mussa, J. Hage és K. Howard barristers, valamint C. Kennedy solicitor)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők kezdetben: E. Finnegan és J.-P. Hix, később: J.-P. Hix és P. Mahnič Bruni meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Lengyel Köztársaság (képviselő: B. Majczyna meghatalmazott), Európai Bizottság (képviselők: S. Bartelt és D. Gauci meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Először az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 2014/119/KKBP tanácsi határozat (HL 2014. L 66., 26. o.; helyesbítés: HL 2014. L 70., 35. o.), valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 208/2014/EU tanácsi rendelet (HL 2014. L 66., 1. o.; helyesbítés: HL 2014. L 70., 36. o.; HL 2014. L 305., 117. o.), másodszor a 2014/119 határozat módosításáról szóló, 2015. január 29-i (KKBP) 2015/143 tanácsi határozat (HL 2015. L 24., 16. o.) és a 208/2014 rendelet módosításáról szóló, 2015. január 29-i (EU) 2015/138 tanácsi rendelet (HL 2015. L 24., 1. o.), harmadszor a 2014/119 határozat módosításáról szóló, 2015. március 5-i (KKBP) 2015/364 tanácsi határozat (HL 2015. L 62., 25. o.) és a 208/2014 rendelet végrehajtásáról szóló, 2015. március 5-i (EU) 2015/357 tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2015. L 62., 1. o.) azon részében történő megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem, amennyiben a felperes nevét felvették azon személyek, szervezetek és szervek jegyzékébe, illetve azt e jegyzéken tartották, akikre, illetve amelyekre e korlátozó intézkedések alkalmazandók.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék – a 2014/119 határozat módosításáról szóló, 2015. március 5-i (KKBP) 2015/364 tanácsi határozat, valamint a 208/2014 rendelet végrehajtásáról szóló, 2015. március 5-i (EU) 2015/357 tanácsi végrehajtási rendelet hatálybalépéséig – megsemmisíti az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 2014/119/KKBP tanácsi határozat, valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 208/2014/EU rendelet eredeti változatát, amennyiben azok Viktor Fedorovych Yanukovych nevét felvették azon személyek, szervezetek és szervek jegyzékébe, akikre, illetve amelyekre e korlátozó intézkedések alkalmazandók.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Törvényszék a keresetlevélben foglalt megsemmisítés iránti kérelem tekintetében az Európai Unió Tanácsát kötelezi saját költségein kívül a V. F. Yanukovych részéről felmerült költségek viselésére.

4)

A Törvényszék a kereseti kérelmet kiigazító beadványban foglalt megsemmisítés iránti kérelem tekintetében V. F. Yanukovych-ot kötelezi saját költségein kívül a Tanács részéről felmerült költségek viselésére.

5)

A Lengyel Köztársaság és az Európai Bizottság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 253., 2014.8.4.