23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/44


A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – Cristiano di Thiene kontra OHIM – Nautica Apparel (AERONAUTICA)

(T-193/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az AERONAUTICA közösségi szóvédjegy bejelentése - NAUTICA és NAUTICA BLUE korábbi közösségi szóvédjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 389/47)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Olaszország) (képviselők: F. Fischetti és F. Celluprica, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: P. Bullock és N. Bambara, meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Nautica Apparel, Inc. (New York, New York, Egyesült Államok) (képviselők: C. Hawkes, solicitor és B. Brandreth, barrister)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Nautica Apparel, Inc. és a Cristiano di Thiene SpA közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2014. január 10-én hozott határozata (R 96/2013-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Cristiano di Thiene SpA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 151., 2014.5.19.