23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/43


A Törvényszék 2015. szeptember 30-i ítélete – Tilda Riceland Private kontra OHIM – Siam Grains (BASmALI)

(T-136/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A BASmALI közösségi ábrás védjegy bejelentése - BASMATI korábbi nem lajstromozott védjegy vagy megjelölés - Viszonylagos kizáró ok - A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése”))

(2015/C 389/46)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, India) (képviselők: S. Malynicz barrister, N. Urwin és D. Sills solicitors)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: P. Geroulakos és P. Bullock meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thaiföld)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Tilda Riceland Private Ltd és a Siam Grains Co. Ltd közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. december 18-án hozott határozata (R 1086/2012-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2013. december 18-i határozatát (R 1086/2012-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az OHIM maga viseli a saját költségeit, valamint a Tilda Riceland Private Ltd részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 135., 2014.5.5.