24.10.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 392/26


A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – PT Pelita Agung Agrindustri kontra Tanács

(T-121/14. sz. ügy) (1)

((„Dömping - Indonéziából származó biodízel behozatala - Végleges dömpingellenes vám - Az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése - Rendes érték - Előállítási költség”))

(2016/C 392/30)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: PT Pelita Agung Agrindustri (Medan, Indonézia) (képviselők: F. Graafsma és J. Cornelis ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben S. Boelaert, később H. Marcos Fraile meghatalmazottak, segítőik: R. Bierwagen és C. Hipp ügyvédek)

Az alperest támogató beavatkozók: Európai Bizottság (képviselők: J.-F. Brakeland, M. França és A. Stobiecka-Kuik meghatalmazottak) és European Biodiesel Board (EBB) (Brüsszel, Belgium) (képviselők: O. Prost és M.-S. Dibling ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott, az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2013. november 19-i 1194/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2013. L 315., 2. o.) azon részében történő megsemmisítése iránti kérelme, amelyben az a felperes tekintetében dömpingellenes vámot vet ki.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2013. november 19-i 1194/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet 1. cikkét, annak a PT Pelita Agung Agrindustrira vonatkozó részében, megsemmisíti.

2)

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a PT Pelita Agung Agrindustri részéről felmerült költségeket.

3)

Az Európai Bizottság és a European Biodiesel Board (EBB) maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 112., 2014.4.14.