24.10.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 392/24


A Törvényszék 2016. szeptember 8-i ítélete – Goldfish és társai kontra Bizottság

(T-54/14. sz. ügy) (1)

((„Verseny - Kartellek - Az északi-tengeri garnélarák belga, német, francia és holland piaca - Az EUMSZ 101. cikk megsértését megállapító határozat - Az árak rögzítése és az értékesítési mennyiségek elosztása - A bizonyítékok elfogadhatósága - Telefonbeszélgetésekről titokban készített felvételek bizonyítékként való felhasználása - A fizetési képesség értékelése - Korlátlan felülvizsgálat”))

(2016/C 392/28)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperesek: Goldfish BV (Zoutkamp, Hollandia), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) és Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (képviselők: P. Glazener és B. Winters ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: F. Ronkes Agerbeek és P. Van Nuffel, később: P. Van Nuffel és H. van Vliet meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az egyrészről az EUMSZ 101. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39633 – „garnélarákok”-ügy) 2013. november 27-én hozott C(2013) 8286 final bizottsági határozat felpereseket érintő részében történő megsemmisítése érdekében, másrészt pedig a velük szemben kiszabott bírságok összegének csökkentése érdekében benyújtott, az EUMSZ 263. cikkre alapított kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Goldfish BV-t, a Heiploeg BV-t, a Heiploeg Beheer BV-t és a Heiploeg Holding BV-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 71., 2014.3.8.