1.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 431/17


A Bíróság elnökének 2014. szeptember 25-i végzése (az Amtsgericht Rüsselsheim [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock kontra Condor Flugdienst GmbH

(C-316/14. sz. ügy) (1)

(2014/C 431/27)

Az eljárás nyelve: német

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 303., 2014.9.8.