1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/14


2013. november 22-én benyújtott kereset — Pell Amar Cosmetics kontra OHIM — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu-Calinesti)

(T-621/13. sz. ügy)

2014/C 31/25

A keresetlevél nyelve: román

Felek

Felperes: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, Románia) (képviselő: E. Grecu ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Alva Management GmbH (Icking, Németország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési tanácsának az R 388/2013-4. sz. ügyben hozott határozatát; és

a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „Pell amar dr. Ionescu-Calinesti” szóelemet tartalmazó fekete-fehér ábrás védjegy — 10 109 981. sz. közösségi védjegybejelentés

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 6 645 071. számon lajstromozott közösségi védjegy, a 1 161 287. számon lajstromozott német védjegy, valamint az 588 232. és 657 169. számon lajstromozott „PERLAMAR” nemzetközi szóvédjegyek.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak részben helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának téves alkalmazása, mivel az érintett közösségi védjegy és a felszólalás alapjául hivatkozott védjegy között egyáltalán nem áll fenn az összetévesztés veszélye.